Skip to content

Program „Żyj zdrowo”

Program „Żyj zdrowo” to seria spotkań z dietetykiem i motywatorem zdrowia w okresie sześciu tygodni. Ich celem jest przede wszystkim budowanie świadomości na temat wpływu stylu życia na zdrowie, a tym samym minimalizowanie ryzyka chorób dietozależnych, zwłaszcza otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych i osteoporozy. 

Wiele osób nie łączy bowiem powstawania tych chorób z niewłaściwymi zachowaniami żywieniowymi. Potwierdza to chociażby polskie badanie przeprowadzone w lipcu 2022 roku na temat znajomości chorób dietozależnych i przyczyn ich powstawiania. Wzięło w nim udział 1070 osób dorosłych. Spośród ośmiu żywieniowo zależnych chorób uwzględnionych w tym badaniu otyłość była najbardziej rozpoznawalną chorobą dietozależną (85,0%). Tymczasem udar mózgu (26,2%) i osteoporoza (17,9%) były najrzadziej rozpoznawanymi chorobami dietozależnymi.

Jednocześnie z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że choroby układu krążenia, obok chorób nowotworowych, były w 2021 roku główną przyczyną zgonów Polaków. Choroby sercowo-naczyniowe stanowiły 34,8% wszystkich zgonów, a nowotwory złośliwe – 18%.

W skład programu wchodzą:

  • wykład nt. profilaktyki chorób dietozależnych,
  • spotkania indywidualne z dietetykiem, w tym opracowanie indywidualnego planu żywieniowego wraz z jego omówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia,
  • spotkania motywujące z motywatorem zdrowia,
  • warsztaty kulinarne,
  • ćwiczenia ruchowe,
  • ważenie na początku i końcu programu, w tym analiza składu ciała,
  • podsumowanie realizacji wyznaczonych celów.
Creative flat lay with healthy vegetarian meal ingredients.

Korzyści z udziału w programie:


zdobycie i utrwalenie wiadomości na temat chorób dietozależnych,

poznanie zalet zdrowego stylu życia, w tym wskazówek, jak go prowadzić i uniknąć chorób dietozależnych, 

większa świadomość wpływu odżywiania, aktywności fizycznej, snu i stresu na zdrowie

wdrożenie zdrowych nawyków żywieniowych i regularnej aktywności fizycznej, 

poprawa samopoczucia i zwiększenie poziomu energii,

poprawa jakości snu,

zmniejszenie napięcia związanego ze stresem,

utrata masy ciała,

poprawa wyników badań krwi, szczególnie poziomów glukozy i cholesterolu,

wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych w rodzinie uczestników programu,

wsparcie dietetyka, motywatora zdrowia i grupy w pokonywaniu trudności związanych ze zmianą dotychczasowego stylu życia przez cały czas trwania programu.

Co sądzą o programie jego uczestnicy?

Nie przypuszczałam, że udział w programie „Żyj zdrowo”, który realizowałam we wrześniu i październiku 2023 roku w Otwocku, będzie dla mnie tak wspaniałym przeżyciem i przyniesie mi tyle korzyści. 

Od dłuższego czasu interesuję się zdrowymi nawykami, ale z uwagi na ogrom informacji w tym zakresie pogubiłam się. Program ten pozwolił mi uporządkować wiedzę na temat zdrowego stylu życia, jak również dostarczył nowych informacji, szczególnie w obszarze żywienia. Od wielu lat jestem wegetarianką. Analiza natomiast mojego sposobu odżywiania pokazała, że jest on niewłaściwy i zawiera niedobory niektórych witamin i składników mineralnych. 

Nie sądziłam też, że program „Żyj zdrowo” doda mi skrzydeł i tak zawalczę o siebie. W całości zrealizowałam opracowany dla mnie plan żywieniowy, wdrożyłam aktywność fizyczną oraz uregulowałam rytm snu. Te działania przyniosły mi poprawę samopoczucia, pozbyłam się spadków energii w ciągu dnia i zrzuciłam kilka kilogramów. Poza tym poprawiła się znacznie jakość mojego snu. W końcu śpię 8 godzin. 

Myślę, że nie udałoby się to bez osób prowadzących program – Joli Flejszar-Olszewskiej i Asi Sawickiej-Gontarz. Do działania motywowały mnie też uczestniczki programu, które, podobnie jak ja, pragnęły zmian w swoim życiu i chcą być zdrowe, radosne oraz pełne energii.

Tak po cichutku życzyłabym sobie, aby program „Żyj zdrowo” trwał i trwał, a spotkania mogłyby się odbywać raz w miesiącu. To pozwoliłoby mi jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie. BARDZO DZIĘKUJĘ, że mogłam wziąć udział w tym programie.

Jola T

logo_Otwock_25_lat
logotyp_mazowsze_25lat_poziomy
logo_mazowsza

Program „Żyj zdrowo” zrealizowano we współpracy z Powiatem Otwockim w Gminach Karczew, Osieck i Otwock. Był dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety 2023” – „Mazowsze dla Zdrowia
Kobiet 2023”.